PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

VYSOKOPEVNOSTNÍ PU STĚRKA PURCEM

SIKA FLOOR - 20N PURCEM

je vysoce pevnostní barevná polyuretanem modifikovaná cementová stěrka, vhodná pro podlahy vystavené velkému mechanickému, chemickému a teplotnímu namáhání.

Stěrka je aplikovaná v tloušťkách 6 - 9 mm.

Díky povrchové textuře z kameniva vykazuje vysoké protiskluzné vlastnosti.

Tento podlahový systém se uplatňuje především v potravinářském průmyslu, ale i v jiných extrémně namáhaných provozech.

Sikafloor – 20N PURCEM  se aplikuje v jednom pracovním kroku bez nutnosti penetrace.

Stěrku je možno aplikovat na podklad s vlhkostí do 10%.

Výhody systému:

 • podlaha průchozí po 10 hodinách, provoz možný po 18 hodinách
 • jednolitý bezesparý protiskluzný povrch
 • podlahový systém vhodný pro přímý styk s potravinami
 • při tloušťce 9 mm odolná čištění povrchu parou a teplotním šokem
 • vynikající chemická odolnost povrchu
 • bez zápachu při aplikaci, netoxický

Mechanicko–fyzikální vlastnosti:

 • pevnost v tlaku > 50 N/mm²
 • pevnost v ohybu > 10 N/mm²
 • pevnost v tahu > 4,3 N/mm²
 • teplotní odolnost - 40 ºC až  +120 ºC
 • nárazová houževnatost třídy A
 • vysoká odolnost v otěru třída „Speciál“

Barevnost:

Stěrku lze aplikovat v těchto odstínech:

RAL 1001, RAL 5015, RAL 7038, RAL 1006, RAL 6010, RAL 7046, RAL 3009, RAL 7037
SIKA FLOOR - 21N PURCEM

je vysoce pevnostní barevná polyuretanem modifikovaná cementová stěrka, vhodná pro podlahy vystavené velkému mechanickému, chemickému a tepelnému  namáhání.

Stěrka je samonivelační aplikovaná v tloušťce 4,5 – 6 mm.

Podlahový systém se uplatňuje především v potravinářském průmyslu, ale i jiných extrémně namáhaných provozech.
Sikafloor – 21N PURCEM  se aplikuje v jednom pracovním kroku bez nutnosti penetrace.

Stěrku je možno aplikovat na podklad s vlhkostí do 10%.

Výhody systému:

 • podlaha průchozí po 12 hodinách, provoz možný po 16 hodinách
 • jednolitý bezespárý, hladký povrch
 • podlahový systém vhodný pro přímý styk s potravinami
 • při tloušťce 6 mm odolná teplotním šokům až do +70 ºC
 • vynikající chemická odolnost povrchu
 • bez zápachu při aplikaci, netoxický

Mechanicko-fyzikální vlastnosti:

 • pevnost v tlaku > 50 N/mm²
 • pevnost v ohybu > 10 N/mm²
 • teplotní odolnost  - 40 ºC až + 120 ºC
 • odolnost proti obrusu  třída AR 0,5

Barevnost

Stěrku lze aplikovat v těchto odstínech:

RAL 1001, RAL 6010, RAL 1006, RAL 7037, RAL 3009, RAL 7038, RAL 5015, RAL 7046

Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka
Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka
Vysoce odolná stěrka Vysoce odolná stěrka