PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Venkovní kartáčované betony

Tento typ betonové podlahy nachází své nejčastější uplatnění při výstavbě nových venkovních betonových ploch, parkovacích ploch

Hlavními výhodami těchto podlah je rychlost výstavby, nízká cena a protiskluzný povrch.

Dle typu provozu a zatížení na podlahu je betonová deska vyztužena nejčastějí kari sítí, množství a typy kari sítí jsou navrženy na základě statického výpočtu podlahy.

Jako povrchová úprava betonové plochy je zahlazení rotačními hladičkami a zakartáčování povrchu .

Po zahlazení povrchu betonové desky se provede nástřik čirou akrylátovou pryskyřicí. Tento nástřik zajistí vyzrání betonové desky, zvýší odolnost proti obrusu a sníží nasákavost povrchu.

Následně po zahlazení povrchu a zaschnutí nástřiku musí být nařezány dilatační spáry z důvodu zamezení vzniku trhlin vlivem smršťovacího napětí.

Dilatačními spárami se rozdělí betonová podlaha na dilatační celky.