PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Tryskání (brokování povrchu)

Pomocí brokování jsou ze stávajícího povrchu odstraněny nesoudržné části jako např. staré nátěrové systémy, nánosy špíny a prachu, cementový šlem, nesoudržné a degradované části stávajícího povrchu, povrchová mastnota.

K opracování povrchu dochází pomocí ocelových broků, které jsou v uzavřeném okruhu vháněny vysokou rychlostí na upravovaný povrch.

Nárazem ocelových broků na povrch dochází k mechanickému uvolnění stávající vrchní vrstvy povrchu. Uvolněné části povrchu jsou odsávány pomocí výkonného průmyslového vysavače do sběrné nádoby.

Použitím výkonných průmyslových vysavačů nedochází při brokování ke znečištění okolního prostředí prachem.

Hlavní výhody:

 

  • očištění povrchu od mastnoty a starých nečistot
  • odstranění nesoudržných a degradovaných částí povrchu
  • odstranění stávajících tenkovrstvých povrchových úprav
  • brokováním získáváme drsný, pevný a čistý povrch
  • rychlost provádění – denní výkon až 1 000 m2

 

Trýskání podlah Trýskání podlah Trýskání podlah