PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Betonové podlahy se vsypem

Tento typ betonové podlahy nachází své nejčastější uplatnění při výstavbě nových výrobních a skladovacích hal, popř. jako sanace stávajících průmyslových podlah.

Hlavními výhodami těchto podlah je rychlost výstavby a nízká cena.

Nevýhodou je nízká estetická hodnota ( nestejnobarevnost, mikrotrhlinky ) a omezená funkčnost povrchové úpravy.

Dle typu provozu a zatížení na podlahu je betonová deska vyztužena nejčastějí rozptýlenou výztuží - ocelovými drátky ( Dramix, Baumix, Fibrex, Komix … ). Množství ocelových drátků a třída použité betonové směsi jsou navrženy na základě statického výpočtu podlahy.

Jako povrchová úprava se aplikuje na čerstvou betonovou plochu vsypová směs a následně se povrch zahladí strojními hladičkami.

Vsypové materiály jsou předem namíchané pytlované směsi na bázi cementu obsahující křemíková, korundová nebo čedičová plniva. Dle typu použitého plniva vykazuje konečná povrchová úprava požadované pevnosti a tvrdosti.

Betonová podlaha se vsypem má šedé zabarvení, které je dáno použitím přírodního vsypu na cementové bázi. Na přání zákazníka je možné probarvení podlahy v odstínu zeleném, červeném a světle šedém použitím pigmentovaného vsypu.

Po zahlazení povrchu betonové desky se provede nástřik čirou akrylátovou pryskyřicí. Tento nástřik zajistí vyzrání betonové desky, zvýší odolnost proti obrusu a sníží nasákavost povrchu.

Následně po zahlazení povrchu a zaschnutí nástřiku musí být nařezány dilatační spáry z důvodu zamezení vzniku trhlin vlivem smršťovacího napětí.

Dilatačními spárami se rozdělí betonová podlaha na dilatační celky. Spáry se vyplní pryžovým profilem nebo polyuretanovým tmelem.

Pro realizaci betonových podlah s povrchovou úpravou vsypem používáme materiály zejména od těchto výrobců:

  • SIKAFLOOR
  • MFC MORFICO
Betonová deska Betonová deska Betonová deska